Kannatatko demokratiaa?

Demokratian perusajatuksena on, että hallintovallan edustajat nousevat kansan joukosta ja että hallintovalta toteuttaa kansan tahtoa. Demokratian vastakohtana on hierarkkinen valta, jossa käskyt tulevat ylhäältä alaspäin.