Liike Nyt -Pirkanmaa kyselyiden tuloksia

Tälle sivulle on koottu tehtyjä päätöksiä sekä mielipidemittauksia, jotka perustuvat Liike Nyt -Pirkanmaa ryhmän sisällä pidettyihin kyselyihin. Kunkin kyselyn tuloksen lukuhetki näkyy Päivitetty -sarakkeesta.

Vaikka ensimmäisessä taulukossa näkyvät ehdotukset on jo pantu toimeen, voi niiden puolesta tai vastaan käydä yhä äänestämässä facebook -ryhmän sisällä. Tarvittaessa asia voidaan nostaa uudestaan käsittelyyn.

Halutun kyselyn löytää ryhmän keskustelu -sivulta kirjoittamalla hakukenttään tekstin "K# x:", missä x on halutun kyselyn numero. Perustelut ehdotuksen puolesta ja vastaan löytyvät kyselyn kommenttiosiosta.

K# Ehdotus Kyllä Ei EOS Päivitetty
1 Liike Nyt -Pirkanmaa ryhmä käyttää alkuvaiheessa facebookin kyselyitä päätöksenteossaan. 100%
(38)
0%
(0)

(0)
11.9.2018
klo 23:00
2 Jokaisen kyselyjulkaisun alkuun merkitään "K# x:", missä x on juokseva kyselynumero. 100%
(32)
0%
(0)

(0)
11.9.2018
klo 23:00
3 Kyselyissä vastausvaihtoehdot ovat aina ensisijaisesti "Kyllä", "Ei" ja "EOS" (en osaa sanoa). 100%
(25)
0%
(0)

(0)
11.9.2018
klo 23:00
6 Ryhmän nimeksi muutetaan "Liike Nyt -Pirkanmaa". 91,8%
(45)
*
(0)
11.9.2018
klo 23:50
13 Ryhmän facebook -sivulla tulisi käyttää ennakkosensuuria. 3,9%
(2)
96,1%
(49)

(2)
19.9.2018
klo 22:11

* Monivalintaäänestys, jossa vain voittavan ehdotuksen kannatus on ilmoitettu

Mielipidemittauksiksi luokiteltavat kyselyt

Seuraavaan taulukkoon on listattu kyselyitä, joiden tuloksia ei voi suoraan panna täytäntöön. Ne kertovat kuitenkin paljon liikkeen jäsenten yleisistä mielipiteistä valtakunnallisiin asioihin.

K# Kysely Kyllä Ei EOS Päivitetty
4 Kannatatko perintö- ja lahjaveroa? 8,8%
(6)
91,2%
(62)

(5)
13.9.2018
klo 20:50
8 Pitäisikö pysäköinninvalvonnan olla vain kuntien tehtävä? 79,4%
(27)
20,6%
(7)

(6)
13.9.2018
klo 20:55
11 Pitäisikö Suomen pysyä jatkuvasti kesäajassa? 66,7%
(24)
*
(0)
19.9.2018
klo 22:22
12 Nauttiiko Timo Soini mielestäsi eduskunnan luottamusta? 12,0%
(3)
88,0%
(22)

(1)
19.9.2018
klo 22:22

* Monivalintaäänestys, jossa vain eniten kannatusta saanut vaihtoehto on huomioitu muotoilemalla kysymys sen mukaiseksi