ONGELMA

Kansanedustajat eksyvät helposti äänestäjiensä mielipiteistä heti valituksi tultuaan. Usein vain pienten, mutta voimakkaiden intressiryhmien mielipiteet pääsevät vaikuttamaan eduskunnassa tehtyihin päätöksiin.

Kansanedustajien kyky paneutua ja päättää kasvavasta määrästä yhteiskunnallisia asioita heikentyy kaiken aikaa. Samalla asioiden hoitaminen vaatisi aina vain tarkempaa asiantuntemusta kyseisistä asioista.

HISTORIA

Edustuksellinen demokratia on ollut käytössä olosuhteiden pakosta jo vuosisatoja. Välimatkat ovat olleet pitkiä, jolloin kansan tahdon kuulemiseksi on täytynyt valita alueellisia edustajia.

Kaikki aikojen saatossa syntyneet demokratian muodot ovat käytännön syistä syntyneitä suoran demokratian kompromisseja. Silti niiden kaikkien pyrkimyksenä on ollut mahdollisimman suoran demokratian toteuttaminen.

RATKAISUEHDOTUS

Verkkoyhteyksien ja sähköisen henkilötunnistuksen avulla myös täysin suoran demokratian toteuttaminen on nykyään mahdollista. Tällöin jokainen kansalainen saa suuremman äänioikeuden päättää juuri niistä asioista, jotka häntä kiinnostavat.

Mikäli tavoitteen taakse saadaan riittävästi tukea, perustetaan puolue, jonka edustajana toimiminen vaatii kaikkien niiden äänioikeutettujen kuulemista, jotka haluavat olla kulloinkin käsiteltävästä asiasta päättämässä.

Suomi pyrkii demokratiaan ja sen lainsäädäntö mahdollistaa suoran demokratian toteuttamisen nykyisen puoluejärjestelmän päälle. Mikäli ajatus ei saa kannatusta, on sekin suoran demokratian toteutumista.