ONGELMA

Kansanedustajat eksyvät helposti äänestäjilleen antamistaan lupauksista heti valituksi tultuaan. Usein vain pienten, mutta voimakkaiden intressiryhmien mielipiteet pääsevät vaikuttamaan eduskunnassa tehtyihin päätöksiin.

Kansanedustajien kyky paneutua ja päättää kasvavasta määrästä yhteiskunnallisia asioita heikentyy kaiken aikaa. Samalla asioiden hoitaminen vaatisi aina vain tarkempaa asiantuntemusta kyseisistä asioista.

RATKAISUEHDOTUS

Verkkoyhteyksien ja sähköisen henkilötunnistuksen avulla myös täysin suoran demokratian toteuttaminen on nykyään mahdollista. Tällöin jokainen kansalainen saa suuremman äänioikeuden päättää juuri niistä asioista, jotka häntä kiinnostavat.

Suomi on demokratia ja sen lainsäädäntö mahdollistaa suoran demokratian toteuttamisen nykyisen puoluejärjestelmän päälle. Mikäli ajatus ei saa kannatusta, on sekin suoran demokratian toteutumista.

Voit edistää suorempaan demokratiaan siirtymistä Liike Nyt -sivuston kautta alapuolella olevasta kannatuspainikkeesta. Halutessasi voit myös vastustaa.